Zapraszamy na kursy przygotowawcze:
WARTO ZOBACZYĆ:

Etapy współpracy

Przygotowując przedsięwzięcie planujemy je z najdrobniejszymi szczegółami
tak, aby było spójne z celami organizacyjnymi imprezy, według następujących etapów:

I ETAP - Przygotowawczy

 1. Opracowanie koncepcji przedsięwzięcia .
 2. Wybór lokalizacji .
 3. Zaprojektowanie oraz druk ( zaproszeń, formularzy, identyfikatorów, certyfikatów).
 4. Przygotowanie bazy odbiorców oraz wysyłka zaproszeń, programów i innych materiałów pomocniczych.
 5. Przygotowanie materiałów marketingowych (broszur, folderów, ulotek, plakatów, teczek, innych materiałów reklamowych wewnętrznych i zewnętrznych).
 6. Promocja imprezy ( reklama w mediach,przygotowanie witryny internetowej).
 7. Przygotowanie tablic informacyjnych, innych oznakowań.
 8. Rezerwacja miejsc noclegowych, parkingowych.
 9. Przygotowanie cateringu.
 10. Aranżacja sali konferencyjnej i pomieszczeń pomocniczych .
 11. Zatrudnienie, przeszkolenie personelu pomocniczego.
 12. Rejestracja zgłoszeń uczestników.
 13. Wysyłka potwierdzeń.
 14. Obsługa płatności uczestnictwa.
 15. Ubezpieczenie uczestników / przedsięwzięcia.
 16. Obsługa prawna.

II Etap - Wykonawczy

 1. Przygotowanie i obsługa recepcji:
  - transport uczestników (grupowy)
  - zakwaterowanie uczestników
  - rejestracja uczestników,
  – obsługa informacyjna,
  - dystrybucja materiałów, identyfikatorów,certyfikatów.
 2. Obsługa techniczna, porządkowa w czasie trwania przedsięwzięcia:
  - dbałość o estetykę wnętrz,
  - przygotowanie niezbędnego sprzętu biurowego oraz technicznego (nagłośnieniowy, oświetleniowy, do prezentacji itp.),
  - przygotowanie stoisk wystawienniczych,
  - rejestracja przebiegu imprezy ( filmowanie, fotografowanie),
  - dbałość o porządek i bezpieczeństwo.
 3. Obsługa przerw:
  - kawowych i obiadowej.
 4. Organizacja programów artystycznych.
 5. Organizacja pobytów rekreacyjnych.

IV Etap – Zakończenie

 1. Organizacyjne i techniczne zakończenie imprezy.
 2. Sporządzenie dokumentów podsumowujących (ankiet ewaluacyjnych, sprawozdań, raportów).
 3. Rozliczenie przedsięwzięcia .